Nedělní kázání jsou úvahami nad biblickým textem do dnešní doby, které zaznívají během pravidelných nedělních bohoslužeb.