Podzimní telecí Vítejte na stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Telecím. Naleznete zde informace o životě sboru, kázání a sborové dopisy ke stažení, fotogalerii k prohlédnutí, něco z historie a rozpis aktivit. Pokud byste chtěli dát sboru dar, číslo bankovního účtu naleznete v kontaktech. Děkujeme, že na nás pamatujete.

zimní TelecíRozpis bohoslužeb (za normálních okolností)

1. neděle – Telecí 9:00 (jednou za dva měsíce Borovnice 11:00)
2. neděle – Pustá Rybná 9:15 (jednou za dva měsíce Borová 9:30)
3. neděle – Rodinná neděle - Telecí 9:00 (zvány jsou především děti)
4. neděle – (jednou za dva měsíce) Vysluhování Večeře Páně - Telecí 9:00
5. neděle – Telecí 9:00

V zimním období se bohoslužby konají ve vytápěném sále na faře.

K Večeři Páně (eucharistii) je zván každý pokřtěný(á), který(á) věří, že Bůh vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, vyznává jej jako Pána a přijímá jej jako hostitele.

Bohoslužby a další aktivity v nejbližší době:

  •  
  • 5.9.    NE  11,00  společné bohoslužby v Borovnici za dodržení všech hygienických opatření, far. Jan Hrudka
  • 12.9.  NE  9,30   společné bohoslužby v Borové za dodržení všech hygienických opatření, far. Jan Hrudka
  • 19.9.  NE  9,00   bohoslužby pod Zpívající Lukásovou lípou (a v případě nepřízně počasí v kostele), far. Jan Hrudka
  • 26.9.  NE  9,00   bohoslužby v kostele v Telecím za dodržení všech hygienických opatření, far. Jan Hrudka
  • 3.10.  NE  9,00   společné bohoslužby v Telecím za dodržení všech hygienických opatření, far. Jan Hrudka
  •  
  • Všechna shromáždění se nyní konají za dodržení všech hygienických opatření. Takže respirátory, rozestupy a uvnitř přípravek proti covidu.

  • Tak Pán Bůh s námi a zlý pryč.

 

Nedělní škola pro děti se v současné době nepřipravuje. Třetí neděli v měsíci (rodinnou) jsou však srdečně zvány na bohoslužby určené především pro ně. Rodinné neděle se přes zimu a podzim konají v sále evangelické fary a přes léto a jaro v kostele!

Pro zájemce rovněž nabízíme odvoz na bohoslužby, nebojte se zavolat přímo faráři: 604 112 384

Jsme i na facebooku!!! Klikni a mrkni.

 

Vážené sestry a bratři,

uplynulý rok se nesl především ve znamení koronavirové pandemie. Ta náš sbor v podstatě uzavřela od března do dubna. Na konci května jsme při sborovém shromáždění schválili záměr prodat faru v Pusté Rybné obci. Druhá vlna pandemie nás postihla v polovině října až do listopadu a během adventu jsem se sice již mohli scházet, ale za poměrně přísných omezení a v poměrně omezených počtech. Od Nového roku se nescházíme vůbec.

Život sboru je tak poznamenán hlavně tím, že se v něm moc nemůžeme scházet a pokud ano, tak jen velmi omezeně. Přišli jsme tak o velikonoční svátky, ale slavili jsme Boží hod, i když bez tradiční besídky, zato s večeří Páně.

Milí přátelé, nevíme, jak to všechno skončí a hlavně kdy, co však víme, je, že nás má Pán Bůh rád a že i proto přišel na tuto zem, aby tu byl i pro nás, v našich starostech i trápeních. A nezapomeňme, že v obdobné situaci se nyní nachází celá církev a že se v tom všichni učíme nějak žít.

Děkujeme všem dárcům, kteří zvlášť v posledních měsících na náš sbor pamatují finančně, je to pro nás velkou pomocí i povzbuzením. Děkujeme i vám všem, kdo přispíváte na chod našeho sborového života. Věříme, že nám zachováte svou přízeň i nadále.

S pozdravem Božího provázení

Mgr. Jan Hrudka, Telecí 129, tel. +420 604112384

Ing. Josef Dvořák, Telecí 38, tel. +420 607120007

 

Několik fotografií ještě z instalace nového faráře Mgr. Jana Hrudky zde a zde