Bohoslužby v Telecím

  • téměř každou neděli v 9:00

Bohoslužby v Pusté Rybné

  • obvykle 2. neděli v 9:15 v letním období v kostele, v zimním na Obecním úřadě

Bohoslužby ve zkratce

1. neděle – Telecí 9:00 (jednou za dva měsíce Borovnice 11:00)
2. neděle – Telecí 9:00 (jednou za dva měsíce Borová 9:30)
3. neděle – Rodinná neděle (zvány jsou především děti) – Telecí 9:00
4. neděle – (jednou za dva měsíce) Vysluhování Večeře Páně (eucharistie); Telecí 9:00
5. neděle – Telecí 9:00

V zimním období se bohoslužby konají ve vytopeném sále evangelické fary. Nedělní škola pro děti se v současné době nepřipravuje. Každou třetí neděli (rodinnou) jsou však děti srdečně zvány na bohoslužby určené především pro ně.

Předkonfirmační příprava

  • v současně době neprobíhá

Biblická a jiná povídání (BJP)

  • připravují se společné se sbory ve Sněžném a Daňkovicích
  • přesné termíny: první se konala v úterý 10. prosince od 17 hod. na faře v Daňkovicích, druhá byla v úterý 11. února od 17 hod. na faře v Telecím, třetí se chystala na úterý 10. listopadu od 17 hod. na faře ve Sněžném a v současnosti se zatím nepřipravují

Pěvecký sbor Lipový lístek

  • schází se dvakrát do měsíce, většinou ve čtvrtek od 18:30 u Hanychových v Pusté Rybné č. 161

Základy křesťanského náboženství

  • v pátek ve 13:00 na faře v Telecím

Staršovstvo

  • většinou 1. úterý v měsíci od 19:00 za tepla a od 18:00 v zimě

Úřední hodiny

  • středa 9:0016:00

Dny pracovního volna: pondělí a úterý

 

Na setkání se těší farář Jan Hrudka